Skip to main content
Algemene Voorwaarden (O&M)

Algemene voorwaarden (Opleidingen & Masterclasses) 

Firma gegevens: Professional Micropigmentation Institute (PMI) gevestigd te Vlaardingen (Zuid Holland, te Nederland). PMI is ingeschreven in het handelsregister bij de KVK te Rotterdam onder het nummer 55696015. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten of diensten. Wij richten ons geheel op de Nederlandse markt. Zie onderstaand onze voorwaarden.

Eindtoetsen & Herkansingen

Enkel bij het volgen van de PMI opleidingen horen een eindexamens. Per opleiding is er 1 examen die wordt afgenomen aan het eind van de opleiding door een onafhankelijke examencommissie. Elke student heeft het recht op 3 herkansingen bij het niet behalen van de eindexamen. De student kan binnen 6 weken na het eindexamen een herkansen. De herkansingen moet de student opnieuw bekostigen.

Condities van niet doorgaan van een Opleiding & Masterclass

Bij de volgende onderstaande punten zal een opleiding of masterclass niet doorgaan:

  • Bij onwelzijn/ziekte van de docent
  • Geen toegang tot het pand (de salon) van PMI, bijvoorbeeld waterschade, brandschade, etc.

Bedenktermijn en annuleringsvoorwaarden

Na dat je officieel bent ingeschreven bij PMI voor een opleiding of masterclass, krijgt elke student een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen dit termijn kan de student de opleiding of masterclass kosteloos opzeggen.

De voorwaarden van annulering zijn als volgt:

  • Bij annulering van een opleiding of masterclass voor dat de eerste les is gegeven krijgt de student 80% terug
  • Na het ontvangst van en starterspakket of andere producten kan de student dit niet retourneren.
  • Wanneer de opleiding of masterclass de startdatum heeft gepasseerd is er geen mogelijkheid tot annuleren.

Copyright & Eigendomsrechten

Copyright
De copyright van alle Opleidingen en Masterclasses berusten volledig bij Professional Micropigmentation Institute (PMI) KVK te Rotterdam onder het nummer 55696015.

Eigendomsrechten
Het eigendomsrecht voor alle opleidingsmaterialen en masterclass materialen berust volledig bij Professional Micropigmentation Institute (PMI) KVK te Rotterdam onder het nummer 55696015.